Happiness Is Alyvia-Shaped.

I'M Not Gonna Pay A Lot For This Alyvia.

hantera konflikter

När två personer hamnar i en konflikt så är det otroligt viktigt att man verkligen vet hur man ska hantera konflikter. Konflikthantering är en otroligt bra egenskap att ha. Det kanske kan vara väldigt frestande att komma tillbaka med något att säga och betala med samma mynt så att säga. Men man får hålla sig helt enkelt och på ett snyggt sätt avbryta konflikten. För det kan bli så att saker och ting går över styr, och det vill man ju inte. Utan man vill ju hålla saker och ting på en bra nivå.